Затверджено зміни до Умов прийому на 2014 рік. Чого чекати вступникам?

27 травня 2014 р. на сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів, відповідно до яких, здійснюватиметься відбір абітурієнтів на новий навчальний рік. На жаль, нове керівництво МОН не виконало усіх обіцянок та не врахувало суттєвих пропозицій щодо забезпечення прозорості та відкритості вступної кампанії. Основну проблему конкурсного відбору минулих років – зарахування абітурієнтів у так званій «четвертій хвилі» на підставі оригіналів поданих документів, а не відповідно до конкурсного балу – залишиться невирішеною. Тому вже зараз прогнозуємо обурення після 11 серпня вступників та їхніх батьків, які побачать, що на місця державного замовлення зараховані абітурієнти з меншими балами та не розумітимуть, на яких підставах це було зроблено.

До позитивів запроваджених змін відносимо ініціативу щодо врегулювання інформації про обсяг держзамовлення в межах факультетів та напрямів підготовки кожного вищого навчального закладу, зменшення ваги атестата про повну загальну середню освіту та творчих конкурсів, а також повернення положення щодо інформування абітурієнтів про хід подачі заяв та документів за допомогою інформаційної системи «Конкурс».

Інформація про державне замовлення

У 2014 році інформація стосовно розподілу обсягів державного замовлення у межах вищого навчального закладу буде відома абітурієнтам на початку вступної кампанії. Основна відмінність від практики попередніх років полягає у тому, що абітурієнти володітимуть даними не лише про кількість бюджетних місць для підготовки фахівців у межах напрямку підготовки, але й за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожного напрямку підготовки (спеціальності). Рішення приймальної комісії стосовного такого розподілу повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення. Наприклад, університети, які готують фахівців за напрямком підготовки «правознавство», після отримання від замовника даних про кількість місць державного замовлення, у триденний строк мають визначити, скільки студентів за кошти державного замовлення навчатиметься на факультеті прокуратури та слідства, судово-адміністративному,цивільної та господарської юстиції, підготовки слідчих органів внутрішніх справ тощо. Минулого року ця інформація залишалася невідомою фактично до завершення процесу зарахування та корегувалася вузами на власний розсуд. Щоправда, не можна спрогнозувати, коли саме така інформація буде оприлюднена на сайтах навчальних закладів та стендах приймальних комісій, адже спочатку замовники (міністерства) мають довести загальний обсяги держзамовлення до вузів. У попередні роки ВНЗ отримували цю інформацію в кінці червня – на початку липня, фактично у перший тиждень вступної кампанії. Сподіваємося, що і в 2014 р. позитивна практика буде продовжена, тим більше, що терміни вступної кампанії дещо зміщені.

Терміни вступної кампанії

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі розпочнеться 11 липня, а закінчиться 1 серпня о 12:00, крім окремих випадків. Для абітурієнтів, які проходитимуть співбесіду, складатимуть вступні екзамени та творчі конкурси у ВНЗ, прийом документів закінчується 24 липня. Творчі конкурси проводитимуться з 21 липня до 1 серпня у кілька сесій. Співбесіди та вступні екзамени – з 25 липня до 1 серпня. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12 години 2 серпня. Оновлені списки рекомендованих до зарахування оприлюднюються 5 серпня (без змін) та 8 серпня (без змін). Абітурієнти, рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення на третьому етапі мають визначитися із місцем навчання до 18 години 10 серпня. Зарахування вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15 години 11 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18 серпня. Фактично, терміни подачі документів та проведення вступних випробувань зміщені на тиждень-півтора.

Кількість заяв для участі у конкурсному відборі

Кожен абітурієнт може подати заяви в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Ця норма працювала і в минулому році. Разом з тим, зміни до Умов прийому конкретизують, що заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. На жаль, Міністерство освіти і науки України відмовилося врахувати пропозицію щодо визначення абітурієнтом пріоритетності кожної із поданих заяв. Така норма суттєво полегшила б роботу приймальних комісій на етапі формування списків рекомендованих до зарахування, а також сприяла б більшій відкритості та прозорості вступної кампанії. Кількість осіб, які зараховуватимуться на навчання на місця державного замовлення за так званим «конкурсом оригіналів», а не відповідно до конкурсного балу, значно б зменшилася. Однак, цьогоріч прогнозуємо повторення ідентичних проблем, що і минулого року.

Вага документа про повну загальну середню освіту

Складовою конкурсного балу залишається бал атестата про повну загальну середню освіту. Однак, на відміну від попередніх років, його вага зменшена більш ніж у тричі. Тепер вона дорівнює 60, а не 200 балів. Середній бал має автоматично переводитися у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5». Фактично, середній бал атестата у 12 шкільних балів відповідатиме 60 після переведення (12х5=60). Таблиця відповідностей знаходиться у додатку 3 до Умов прийому.

Бали за творчі випробування

Вступ до ВНЗ на окремі напрямки підготовки передбачає не лише засвоєння знань із шкільних предметів, але й перевірки та оцінювання здібностей до творчої діяльності. Йдеться про творчі конкурси, які абітурієнти проходять безпосередньо у навчальних закладах. Проблемою таких випробувань залишається недовіра частини вступників до результатів, а також підозри у корупційних зловживаннях, які можуть допускатися комісією. В першу чергу – через закритість процедури проведення, відсутність чітких критеріїв оцінювання робіт і, як наслідок, завищення чи заниження балів конкретним особам. До 2014 року було затверджено вісімнадцять напрямів підготовки в шести галузях знань – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; культура; мистецтво; журналістика та інформація; право (правоохоронна діяльність); будівництво та архітектура, де проводилися творчі конкурси. У затверджених змінах до Умов прийому на 2014 р. додалися ще один напрям підготовки з галузі педагогічна освіта – технологічна освіта, під час вступу на яку потрібно проходити творчі випробування.

Ще однією складовою проблеми творчих конкурсів було те, що загальний бал за всі його етапи (не більше трьох) переважав результати зовнішнього незалежного оцінювання. Результат творчого конкурсу міг становити 600 балів, тоді як ЗНО – 400. Відповідно, абітурієнти та їхні батьки шукали додаткових важелів, щоб отримати високі бали під час випробувань у вузах. Саме тому, Громадянська мережа Опора рекомендувала МОН зменшити вагу творчих конкурсів, усереднюючи результати усіх етапів до 200 балів. Пропозиція була врахована частково. Тепер оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямів підготовки галузі знань «Мистецтво» [ Театральне мистецтво, хореографія, кіно-телемистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, реставрація творів мистецтва, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, естрадно-циркове мистецтво, фотомистецтво] та напряму підготовки «Архітектура», на яких оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу. Крім того, у документі з’явилася конкретна вимога, що Програма творчих конкурсів, яку розробляє та затверджує вищий навчальний заклад, повинна містити критерії оцінювання кожного вступного випробування.

Також, чітко прописана норма, яка не дозволяє допускати до проходження творчих конкурсів тих абітурієнтів, які отримали менше 124 балів за ЗНО з непрофільних предметів. Умовами прийому передбачено, що за рішенням Приймальної комісії до участі у конкурсному відборі може допускатися абітурієнт, який з непрофільних предметів має менше 124 балів, однак із профільного – більше 170. Деякі приймальні комісії, де профільним предметом вважався творчий конкурс, допускали до участі у ньому вступників, які за результатами стандартизованого тестування отримали менше 124 балів, з розрахунку, що абітурієнт продемонструє свої навички. Однак, на цьому етапі також часто застосовувалися корупційні важелі впливу і вступники ставали студентами ВНЗ. Тепер Умови прийому містять конкретну норму: у випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.

Додаткові бали

Як і в попередні роки, додаткових 30, 40 чи 50 балів до загального конкурсного балу отримуватимуть призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, а також призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук. Інформація про усіх цих абітурієнтів, до 1 липня має бути занесена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН до Єдиної бази. Теоретично, вступники-переможці конкурсу МАН чи Всеукраїнської олімпіади, мали б змогу подавати електронні заяви для участі у конкурсному відборі, адже відбіркова комісія ВНЗ має змогу перевірити інформацію в Єдиній базі. Однак, такої норми в Умовах прийому немає, фактично заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів. Ті, хто мають право на додаткові бали, як і в попередні роки, повинні особисто прийти у Приймальну комісію.

Зміни до Умов прийому розширили категорію абітурієнтів, яким нараховуватимуться додаткові бали. Тепер, чемпіонам та призерам чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років, при вступі на напрям підготовки «спорт» додатково нараховуються 50 балів – Чемпіонам України; особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України – 40 балів; особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України – 30 балів. Виключений з Умов прийому пункт, який гарантував додаткових 70 балів абітурієнтам, що мають найкращі інтелектуальні досягнення. До 20 балів нараховуватиметься особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси вищого навчального закладу, та вступатимуть на навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки.

Формування рейтингових списків

Рейтингові списки усіх вступників мають формуватися приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюватися у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, мають формуватися приймальною комісією теж з Єдиної бази та оприлюднюватися шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу. Після кожного етапу виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти державного бюджету, списки рекомендованих до зарахування оновлюються.

У рейтинговому списку вступників, а також у сприску рекомендованих до зарахування зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
 • наявність права на першочергове зарахування.

Однак, не варто забувати, що доступ абітурієнтів до рейтингових списків на веб-сайті вишу може бути обмежений через погану роботу самого сайту, як це фіксувалося в попередні роки.

Відкритість та прозорість вступної кампанії

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюватиметься інформаційною системою «Конкурс». Дані, внесені приймальними комісіями до Єдиної бази, передаватимуться до ІС «Конкурс». Крім того, у Системі мають зазначатися категорії вступників, які мають право на цільовий прийом, зарахування за співбесідою, абітурієнти, які мають право на додаткові 20, 30, 40, 50 балів, зарахування поза конкурсом, а також право на першочергове зарахування. До кінця невідомо, чи буде в ІС «Конкурс» відображатися інформація про усі складові конкурсного балу, в тому числі і дані окремо за кожний сертифікат ЗНО, чи лише загальний бал.

Детальніше: Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА, 063 628 68 36

1,216 comments

 1. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Firefox. Excellent Blog!

 2. I like the helpful information you provide
  in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 3. Generally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 4. Hey! I could have sworn I’ve been to this
  blog before but after browsing through some
  of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found
  it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 5. I am also commenting to let you know of the excellent experience my wife’s girl developed viewing the blog. She figured out a good number of details, which include what it is like to possess an ideal teaching character to make many people really easily comprehend a variety of complicated matters. You really exceeded visitors’ expectations. I appreciate you for giving the warm and friendly, safe, informative not to mention easy thoughts on your topic to Kate.

 6. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already Cheers!

 7. Excellent post. I was checking constantly this blog and
  I am impressed! Very useful information specially the closing section :) I
  care for such information much. I was looking for this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 8. Prior to you decide to create your own checklist to include an idea associated with what camping checklist ought to. Really … A listing can be greater than what you need.

 9. That is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.

  I have joined your rss feed and stay up for seeking
  extra of your fantastic post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 10. I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 11. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having difficulties with
  your RSS. I don’t understand why I can’t join it.

  Is there anybody having similar RSS issues? Anyone
  who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 12. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 13. I am really inspired together with your writing skills and
  also with the layout for your weblog. Is this a paid subject or did you modify it yourself?
  Either way stay up the excellent high quality writing, it is rare to see a nice
  blog like this one today..

 14. I am often to blogging and i really recognize your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for brand spanking new information.

 15. The rule was, the standard resume commenced by composing an Objective Statement – but no longer! Current employment experts all state clearly, these types of sentences contribute nothing when determining your work skills. Which means, be certain to not use an Objective Statement!

 16. This site can be a walk-through rather than the details you wished relating to this and didn’t know who must. Glimpse here, and you’ll absolutely discover it.

 17. Discount Gucci Shoes Saved! Found your self on google and i’m glad Used to. Great site you ought to get a lot of traffic this i choose to own a blog such as this.

 18. Great V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 19. Hiya very cool blog!! Man .. Excellent .. Superb ..
  I’ll bookmark your web site and take the feeds also? I’m happy to find a
  lot of helpful information right here within the put up,
  we need develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

 20. May I just say what a comfort to find somebody that really understands what they are discussing on the net.
  You definitely know how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people need to look at this and understand this side of your story.
  I was surprised that you aren’t more popular since you most certainly have the gift.

 21. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your web page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *