Вступ-2015: як формуватиметься конкурсний бал вступника +Інфографіка

У 2015 році вступ до ВНЗ проходитиме за процедурою, визначеною новим Законом «Про вищу освіту». Попри те, що загальна структура конкурсного відбору не змінюється, на майбутніх абітурієнтів чекає ряд особливостей.

Як і в попередні роки, конкурсний бал абітурієнта буде формуватися з результатів зовнішнього незалежного оцінювання, результатів творчих чи фізичних випробувань (якщо це визначено у правилах вступу) та балу атестату. Нікуди не зникли і додаткові бали за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді чи у конкурсі-захисті наукових робіт Малої академії наук. Також вступникам нараховуватимуться бали за довузівську підготовку. Щодо новацій:

 1. До кожної зі складових конкурсного балу – результатів ЗНО, творчих та фізичних випробувань та балів шкільного атестату – застосовуватимуться вагові коефіцієнти. Фактично такі коефіцієнти є показниками того, який з компонентів загального конкурсного балу є найважливішим при вступі до конкретного вищого навчального закладу.
 2. Сертифікат ЗНО тепер діє лише один рік. Тобто, якщо випускники минулих років захочуть скористатися при вступі результатами тестування попередніх років, їхні документи не зарахують у Приймальній комісії.
 3. Результати усіх творчих та фізичних випробувань обраховуватимуться як середнє арифметичне за всі етапи, яких не може бути більше трьох. Таким чином, сума балів за творчі конкурси не буде перевищувати 200.
 4. Бал атестату зі школи теж враховуватиметься, причому він знову переводиться у двохсотбальну шкалу. Однак, вага атестату є значно меншою, аніж решти компонентів конкурсного балу, тому не варто поспішати із звинуваченнями на предмет того, що знову оцінки у школі купуватимуться.

Спробуємо це пояснити за допомогою інфографіки.

Розпочнемо з прикладу, коли абітурієнт вступає на напрям підготовки, де немає ні творчих, ні фізичних випробувань. Тоді основний конкурсний бал складатимуть результати ЗНО з 3-4 предметів та додаток до атестату. Сертифікат з української мови та літератури є обов’язковим для всіх напрямів, решту – 2 або 3 предмети (сподіваємося, що МОН внесе зміни до Умов прийому і таких предметів буде не більше двох) – виш визначає самостійно. Максимальний результат з кожного предмету ЗНО – 200, стільки ж можна отримати за атестат. Якби не було вагових коефіцієнтів – загальний конкурсний бал обраховувався як сума усіх складових і міг становити 800 або 1000 балів залежно від кількості предметів ЗНО. Тепер ситуація зовсім інша.

У вищому навчальному закладі мають визначити, який із цих компонентів є найважливішим для навчання майбутнього студента і присвоїти йому найбільшу вагу. Сума вагових коефіцієнтів завжди має дорівнювати одиниці. В інфографіці наведені допустимі значення коефіцієнтів для результатів ЗНО та атестату. Як бачимо, вага останнього складає не більше 10%, тобто максимум 20 балів із загальних 200. Порівняно з минулим роком значення атестату не змінилося, більше того, воно може ще зменшитися, якщо у ВНЗ застосують коефіцієнт менше 0,1, що дозволено законом та Умовами прийому.

Щодо результатів ЗНО, то виш самостійно визначає вагу кожного предмету. Щоправда вона не може бути меншою 0,2. Припускаємо, що при вступі на напрям «біологія», результат з профільного предмету матиме набагато вищий коефіцієнт, ніж, наприклад, з української мови та літератури.

Додаткові бали

Як і в попередні роки, абітурієнти, які мають особливі успіхи у навчанні можуть отримати до 10 додаткових балів, що становить до 5% основного конкурсного балу та дорівнює коефіцієнту 0,05. У порівнянні з минулими роками їхній розмір зменшився вдвічі. Відповідно до Умов прийому додаткові бали можуть бути нараховані лише призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, або призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Крім того, додаткові бали можна отримати також за успішне закінчення підготовчих курсів при ВНЗ, обсяг навчальних аудиторних годин яких складає не менше 150, а термін навчання – не менше трьох місяців. Однак, як і в попередні роки ці бали можуть бути нараховані лише при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Сумарно, абітурієнтові може бути нараховано лише до 10 додаткових балів. Остаточну кількість балів окремо за особливі успіхи у навчанні (перемогу в олімпіаді або конкурсі МАН) та за підготовчі курси визначатиме кожен ВНЗ самостійно.

Тепер розглянемо як формується конкурсний бал при вступі на напрями підготовки, для яких обов’язковим є проходження творчих/фізичних випробувань.

Максимальне значення основного конкурсного балу також дорівнюватиме 200. Однак його складові трохи відрізнятимуться:

 1. результат ЗНО з української мови та літератури (є обов’язковим при вступі на всі напрями підготовки);
 2. результат ЗНО з іншого предмету, самостійно визначеного навчальним закладом;
 3. результат за творчі чи фізичні випробування;
 4. середній бал додатка до атестату про повну загальну середню освіту.

Що стосується коефіцієнтів, то як і в попередньому випадку, до кожного з результатів ЗНО застосовуватиметься коефіцієнт не менше ніж 0,2 (20% від основного конкурсного балу). Бал атестата складатиме також не більше 10% від основного конкурсного балу (коефіцієнт 0,1 або менше). А от коефіцієнти, які застосовуватимуться до результатів творчих чи фізичних випробувань відрізнятимуться в залежності від того, на який напрям підготовки вступає абітурієнт.

Так, до результатів творчих випробувань при вступі на напрям підготовки «архітектура» та всіх напрямів підготовки з галузі знань «мистецтво» застосовуватиметься коефіцієнт 0,5 або менше (до 50 % максимального значення основного конкурсного балу). Фактично, роль творчих випробувань тут буде домінуючою під час конкурсного відбору.

При вступі на решту напрямів підготовки, які потребують творчих/фізичних випробувань, застосовуватиметься коефіцієнт 0,25 або менше (до 25% максимального значення основного конкурсного балу). У цьому випадку творчим випробуванням не відводиться основного значення, а тому результати ЗНО залишатимуться вирішальними.

Додаткові бали

При вступі на напрями підготовки, які потребують проходження творчих/фізичних випробувань, абітурієнтам може бути нараховано 10 додаткових балів (що становить до 5% основного конкурсного бала). Однак це стосується лише призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад або призерівВсеукраїнського конкурсу наукових робіт членів Малої академії наук. Бали за підготовчі курси тут не нараховуватимуться, адже жоден з напрямів підготовки не належить до природничо-математичних чи інженерно-технічних спеціальностей.

Про детальний перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання, необхідних для вступу та конкретні вагові коефіцієнти, присвоєні кожній зі складових конкурсного балу, можна дізнатися з Правил прийому до вищого навчального закладу. Такі Правила повинні бути затверджені та оприлюднені на веб-сайтах вишів не пізніше 1 грудня 2014 року.

Джерело статті – Вступ-2015: як формуватиметься конкурсний бал вступника

Про те, навіщо запроваджені вагові коефіцієнти та які проблеми вони мають вирішити, пропонуємо прочитати у статті «Абітурієнт-2015: доведеться вчити правила».

Детальніше:

Ольга Стрелюк, керівник освітніх програм Громадянської мережі «ОПОРА», +380636286836
Наталія Радиш, юрист Львівського представництва Громадянської мережі «ОПОРА», +380976407790

604 comments

 1. Technology is simply not the most convenient subject to attempt to wrap your creativity around but if you utilize exactly what we have actually coached you, it truly must not be that tough for you to really figure it out. It truly is most reliable, when you want truthfully operational outcomes which you entirely attempt to handle simply one discovering location at the same time; intending to understand every little thing at the same time is typically an undesirable strategy. You have actually obtained great deals of distinctive information which will be contending for your passion nonetheless the first thing you have to finish is be sure that you’ve got a terrific and also dependable understanding of the fundamentals. The thing is not only just what you understand, it really is the way you put it to function. When you’re ready to boost the quantity that you recognize relating to this, pay a visit to Our Technology Site with a collection of beneficial recommendations you can make use of. Technology is complicated but you can still complete a lot once you comprehend a bit from time to time utilize it immediately.

 2. If you’re keen on making Technology something that is worthwhile for you, the tactics we’ve offered will definitely aid. It normally is preferable to see quick outcomes, but to do so, you need to have perseverance if they do not appear as soon as possible. Anytime you need added support, you’ll wish to head over to Our Technology Site – bookmark this link so you have it for future referral.

 3. A large range of info on Technology is to be located by browsing on the net, as well as using the search engines. Taking your preliminary steps – this is what the knowledge we have provided is centered on. What you need to do now is take your initial steps, comprehend that you will not complete every little thing overnight, yet that you are making use of the actions needed to get where you intend to go. It’s all about writing down your objectives, advising on your own daily of what you want to complete, as well as getting there by means of persistency as well as resolve. Numerous standards and also approaches can be gotten at Our Technology Site, particularly in regard to aiding you to achieve your goals. Any individual that goes to this internet site can quickly find out something from it, and despite the huge volume of info, it will certainly assist you in the long run.

 4. A large range of details on Technology is to be located by surfing on the web, in addition to making use of the internet search engine. Taking your preliminary actions – this is what the understanding we have presented is centered on. What you require to do currently is take your initial steps, recognize that you will not achieve every little thing over night, however that you are utilizing the actions needed to get where you plan to go. It’s everything about documenting your objectives, reminding on your own daily of what you intend to accomplish, as well as arriving by means of persistency as well as willpower. Numerous guidelines as well as techniques can be gotten at Our Technology Site, specifically in regard to assisting you to achieve your goals. Anyone that mosts likely to this web site can quickly learn something from it, as well as despite having the big volume of information, it will assist you in the long run.

 5. A lot of the best details about Technology can be found via checking out online, plus it is offered at numerous other locations. The start, nonetheless, is usually the hardest part of practically any kind of action as you certainly can’t trust to acquire anything if you do not take the first step. There are considerable ideas that you can follow at Our Technology Site that you require to take to heart, and put on remain on the best track each day. All you need to accomplish is take advantage of the huge parts of realities at this source, and you will certainly recognize your goals.

 6. On the occasion that things fail to end up equally as you intended when taking care of Technology, you should not anger at yourself – it is difficult to comprehend this when you initially start out. Completing anything in life starts with beginning in the appropriate direction, and also recognizing our expectation and also dreams. When you have a target to recognize or a problem to fix, you need to deal with it a step each time. Beginning is often the difficult part – you can do that currently utilizing the points we’ve simply provided you. Greater than likely, you will intend to discover a lot more on this subject matter. If that is the case, going to Our Technology Site will supply you a great deal much more information.

 7. Technology is just not the most convenient based on attempt to cover your creative imagination around yet if you utilize exactly what we have actually coached you, it actually ought to not be that hard for you to in fact figure it out. It actually is most effective, when you want honestly operational outcomes which you solely attempt to handle simply one discovering area at the same time; intending to comprehend every little thing simultaneously is normally an unfavorable plan. You’ve gotten lots of distinct details which will be contending for your passion nevertheless the first thing you need to complete is make certain that you have actually obtained a terrific and also trusted understanding of the basics. The thing is not only just what you recognize, it truly is the method you place it to work. When you prepare to boost the quantity that you know associating with this, visit Our Technology Site with a collection of important advice you can make use of. Technology is made complex but you can still achieve a whole lot once you understand a little bit once in a while utilize it promptly.

 8. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 9. The when I just read a weblog, Hopefully who’s doesnt disappoint me as much as brussels. Come on, man, It was my method to read, but I just thought youd have some thing intriguing to express. All I hear is actually a handful of whining about something you could fix in the event you werent too busy searching for attention.

 10. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 11. Sometimes when you are first looking out, Technology can actually feel discouraging, yet do not let that stop you. Despite the fact that there is none magic formula that will certainly enable you to get to every goal by simply swing your magic wand, if you place in the work and use some standard as well as fundamental concepts all your objectives will be reachable. You have also got a fantastic quantity of sources that can help you and a great place to start is with Our Technology Site. You can furthermore find help by visiting Our Technology Site.

 12. Appreciating the dedication you put into your site and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 13. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 14. After looking over a handful of the articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website too and tell me what you think.

 15. After study a couple of of the weblog posts on your web site now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and will probably be checking back soon. Pls try my web page as well and let me know what you think.

 16. I tend to some what disagree with what you said but in hindsight I don’t follow the subject very well. You might have a much better grasp than me.

 17. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I?ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I?ll definitely return.

 18. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 19. An interesting discussion will probably be worth comment. There’s no doubt that that you simply write more about this topic, may well be described as a taboo subject but normally folks are inadequate to communicate on such topics. To the next. Cheers

 20. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 21. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *