Результати громадського спостереження за вступною кампанією 2012 року у Чернівецькій області

Громадянська мережа ОПОРА здійснює спостереження за процесом вступу у майже п’ятдесяти ВНЗ України. В Чернівецькій області – це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Буковинський державний медичний університет. 21 серпня на прес-конференції для регіональних ЗМІ спостерігачі Микола Костинян (ЧНУ) та Тарас Прокоп (БДМУ) представили результати своєї роботи протягом вступної кампанії. Доводимо основні тези їх виступу:

ЧНУ:

1. Протягом прийому документів в ЧНУ порушувалися права неповнолітніх. Не зважаючи на лист із роз’ясненням процедури отримання згоди на обробку персональних даних від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС) від 5 липня 2012 року, приймальна комісія ЧНУ далі не дозволяла неповнолітнім абітурієнтам самостійно підписувати згоду на обробку своїх персональних даних. Вимагався підпис одного із батьків чи піклувальників.

2. ОПОРА виявила помилкову олімпіадницю в ЧНУ. 1 серпня під час перевірки правильності нарахування додаткових балів «олімпіадникам» (вступникам, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів) в ЧНУ активісти ГМ ОПОРА виявили вступницю, якій помилково додали 30 балів. Під час прийому документів її диплом III ступеня обласної олімпіади прийняли за диплом всеукраїнської олімпіади. По Україні таких ВНЗ, де спостерігачі від ОПОРИ виявили помилкових олімпіадників, всього 5.

3. Вакантні місця державного замовлення:

– станом на 11 серпня – 47 місць (математика, системний аналіз, електротехніка та електротехнології, хімія, фізика, прикладна фізика, гідротехніка, електронні пристрої і системи, міжнародна економіка, мікро та наноелектроніка);
– перерозподілено – 39;
– заяви з інших напрямів підготовки – 8.

4. Спостерігачам від ОПОРИ не дозволили бути присутніми під час творчого конкурсу та під час перевірки робіт. Таких ВНЗ по Україні всього 4: Національний авіаційний університет, Донецький національний університет, Сумський державний університет і наш Чернівецький національний університет.

5. Непрозорим і непідконтрольним залишається вступ на ОКР «Магістр» та «Спеціаліст»: встановити об’єктивність оцінювання фахових випробувань практично неможливо. Спостерігачі ОПОРИ, зокрема, отримували анонімні свідчення про необ’єктивність оцінювання усного іспиту з англійської мови.

6. Прокуратурою Шевченківського району м. Чернівців виявлено факти внесення приймальною комісією ЧНУ недостовірних даних щодо середнього балу успішності абітурієнтів з дипломами бакалаврів до рейтингового списку. До прикладу, в однієї абітурієнтки середній бал успішності складає 3,56, а в особовій справі приймальною комісією зазначено занижений середній бал – 3,25. Натомість середній бал двох інших абітурієнтів цього ж ВНЗ завищено, відповідно з 3,33 до 3,35 та з 3,79 до 3,84.

7. Згідно з Правилами прийому, до рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. У той час як в ЧНУ «цільовики» були відображені в загальному рейтинговому списку, окремого списку для них створено не було.

8. Усього:
– вступників – 10442 (минулого року – 10336);
– заяв – 19680 (минулого року – 18085);
– державне замовлення: усього – 2558 (минулого року – 2392), в тому числі на денну форму навчання – 2349 (минулого року – 2141); на заочну форму навчання – 209 (минулого року – 251).

БДМУ:

1. ЄДЕБПО працювало нестабільно, сервер не справлявся з прийомом заяв, і тому адміністратори ЄДЕБПО в БДМУ змушені були працювати понаднормово і заносити дані до системи в вечірній час, коли не було великого навантаження. Окрім того ЄДЕБПО не завжди відображало коректні дані, часто бали абітурієнтів відображались неправильно, і через це члени приймальної комісії окремо заносили дані про абітурієнтів в свою власно базу даних, а потім вносили знову корективи в ЄДЕБПО. Також система «Конкурс» окремо не відображає заяви, які проходять поза конкурсом, за цільовим прийомом чи за загальним конкурсом, а також не завжди в системі були показані бали за олімпіади та конкурси.

2. Абітурієнти, які бажали подати заяву в БДМУ через Інтернет, не могли цього зробити, оскільки в системі «Конкурс» не були включені основні спеціальності університету. Абітурієнти змушені були подавати заяву до приймальної комісії особисто.

3. На початку вступної кампанії, так як і в інших ВНЗ країни, в БДМУ було обмежено права для неповнолітніх абітурієнтів, оскільки від них вимагалась присутність батьків, які повинні були підписувати згоду на використання персональних даних їхніх дітей. Це було перешкодою для тих абітурієнтів, які не мали змоги прибути до приймальної комісії з батьками.

4. ОПОРА виявила грубе порушення процедури формування списку рекомендованих до зарахування в Буковинському державному медичному університеті. До списку абітурієнтів, які поступають за цільовим направленням, були включені два абітурієнти, які проходили поза конкурсом, і, відповідно, вони зайняли в списку перші позиції хоча в Умовах прийому до ВНЗ (п. 10.4) та в Правилах прийому до БДМУ (п. 7.4) вказано, що список цільового прийому формується у відповідності до конкурсного балу. Також в Умовах та Правилах прийому зазначено, що список вступників, які мають цільові направлення, впорядковується від більшого до меншого за конкурсним балом (п.15.1 Умов прийому та п.12.1 Правил прийому). Тобто ці два абітурієнти, які мали і цільове направлення, і можливість вступу поза конкурсом опинились в безпрограшній ситуації, оскільки з низькими балами вони без проблем займали місце державного замовлення. Їм дали можливість скористатися обома пільгами одночасно, що суперечить чинному законодавству.

Зокрема, стаття 44 Закону України «Про вищу освіту» гарантує, що прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Пунктом 31 цієї ж статті підтверджується факт розмежування категорії осіб, що мають право на зарахування поза конкурсом та тих, які за цільовими направленнями, що є ще одним підтвердженням, що це дві різні категорії, які поєднувати неможливо. Такі дії є неправомірним оскільки:

– вступники, що мають право на зарахування поза конкурсом включаються до загального рейтингового списку вступників (п.15.2 Умови прийому та п.12.2 Правил прийому);

– список вступників, які мають цільові направлення, впорядковується від більшого до меншого за конкурсним балом (п.15.1 Умов прийому та п.12.1 Правил прийому).

5. Усього цього року до БДМУ подано 4035 заяв (минулого року – 3573); цього року в БДМУ було 129 місць державного замовлення, у 2011 році – 200.

За коментарями звертайтесь до Миколи Костиняна, kostynyan(at)gmail.com, 095 91 044 91

Довідка: Громадське спостереження за вступною кампанією до вищих навчальних закладів України у 2012 році проводиться Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» в рамках проекту, який реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».