Вступ – 2010: попередні підсумки громадського спостереження

11 серпня добіг кінця час прийому першої черги оригіналів документів в чернівецькі вищі навчальні заклади. Чернівецьке представництво Громадянської Мережі ОПОРА здійснює громадське спостереження за проведенням вступної кампанії в двох найбільших ВНЗ області: Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Буковинському державному медичному університеті. За підсумками більше місячного терміну вважаємо за необхідне повідомити про наступні спостереження:

Найбільше уваги при спостереженні за вступною кампанією громадськими спостерігачами ГМ ОПОРА було приділено ЧНУ: тут найбільша кількість абітурієнтів і, відповідно, найбільше проблем виникало з ними.

Приймальна комісія ЧНУ організувала прийом документів на високому рівні. Стикаючись із небаченим напливом абітурієнтів у перші дні та неабияким пристрастями, одразу ж було прийнято рішення не допускати батьків у двір університету, що значно полегшило процес прийому документів.

Проблемні питання, які виникали у процесі прийому документів, вирішувалися досить оперативно на рівні відповідального секретаря приймальної комісії.

Проблеми, із якими стикалися члени приймальної комісії:

великий наплив абітурієнтів у перші дні прийому документів, що спричинило прийом документи до першої-другої ночі;

члени вибіркової комісії пробивалися на свої робочі місця через натовп розлючених батьків. Що призвело до виснаження членів вибіркової комісії, як фізичного – так і психологічного.

помилками в документах: неправильно записане прізвище в сертифікаті ЗНО; або, наприклад, неспівпадіння номеру документа державного зразка про повну загальну середню освіту та номеру, записаному в додатку до нього тощо; у таких випадках відправляли абітурієнтів виправляти ці помилки у відповідних інстанціях – подекуди їм для цього потрібно було долати чималі відстані та витрачати чимало часу.

Що стосується абітурієнтів – то в більшості випадків просто були необізнанані: приносили не ті сертифікати, які вимагалися до вступу на обраний напрям; деколи не знали, що минулорічні сертифікати також дійсні.

Статистика. ОКР бакалавр (повний термін) денної форми навчання, оприлюднені списки станом на 17:00 11 серпня 2010.

ПОВНІСТЮ заповнено ліцензійний обсяг лише за спеціальностями:
“Історія”, факультет історії, політології та міжнародних відносин;
“Психологія”, факультет педагогіки, психології та соціальної роботи;
“Соціологія”, філософсько-теологічний факультет;
“Право”, юридичний факультет.

Майже заповнено ліцензійний обсяг за спеціальностями:
“Туризм”, географічний факультет (4 вакантних місця з 90 ліцензійного обсягу);
“Філологія (переклад англійсько-український)”, факультет іноземних мов (5 із 75);
“Політологія”, факультет історії, політології та міжнародних відносин (3 з 60);
“Філологія (зарубіжна література)”, філологічний факультет (2 з 25).

НЕ заповнено державне замовлення:
“Електронні пристрої та системи” (недобір 4 місця), “Електротехніка та електро-технології” (3), “Прикладна фізика” (2), фізичний факультет.
“Філологія (румунська мова та література)” (1), філологічний факультет.

Найбільша недоукомплектованість ліцензійного обсягу:
Факультет біології, екології та біотехнології – 71,5% вакантних місць (від ліцензійного обсягу);
Економічний факультет – 70%;
Факультет фізичної культури та здоров’я людини – 63,3%;
Хімічний факультет – 74,2%.

Із окремих спеціальностей упевнено лідирує “Філологія (російська мова та література)” – тут ліцензійний обсяг не заповнено на 93%: лише одна людина подала оригінали, ліцензійних місць – 15, державного замовлення немає.

Особи за цільовими направленнями та абітурієнти з правом вступу “поза конкурсом”.

У абсолютному вимірі найбільше таких абітурієнтів вступило на спеціальності “Історія” – 12 осіб, а також “Право” – 9 осіб.

У відсотковому співвідношенні («цільовими» та поза конкурсом – до обсягу держзамовлення) найбільше таких абітурієнтів буде зараховано за спеціальностями:
Туризм – 26,7% (4 пільговика на 15 місць держзамовлення);
Історія – 26,7% (12 пільговиків на 45 місць держзамовлення);
Міжнародні відносини – 26,7% (4 пільговика на 15 місць держзамовлення);
Право – 25,7% (9 пільговиків на 35 місць держзамовлення);
Фізичне виховання – 23,1% (3 пільговика на 13 місць держзамовлення);
Геодезія, картографія та землеустрій – 20% (2 з 10).

Громадськими спостерігачами ГМ ОПОРА разом із приймальною комісією виявлено абітурієнта, який в інформаційній системі “Конкурс” (vstup.info) був позначений як “олімпіадник”, хоча насправді мав диплом лише учасника Всеукраїнської олімпіади, а не призера. Відповідальний секретар приймальної комісії ЧНУ Василь Холодницький вкрай оперативно й коректно залагодив ситуацію, пільгу з абітурієнта було знято. Таким чином виправлено технічну помилку, яка могла вплинути на розподіл місць державного замовлення.

Найсуперечливішим на даний момент є організації вступу Чернівецьким національним університетом є рішення одночасного відкликання зі списків рекомендованих до вступу усіх абітурієнтів, які до 10 серпня не подали оригінали документів – не організовуючи при цьому “другу хвилю” прийому оригіналів для бажаючих навчатися за контрактом. Що, на нашу думку, є порушенням розділу 18-го Умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених наказом МОН №873 від 18.09.2009 зі змінами і доповненнями. І, крім того, дозволило легко потрапити до ліцензійного обсягу осіб із найгіршими балами – лише тому, що вони принесли оригінали до 10 серпня.

З іншого боку, керівництво ЧНУ стверджує, що ми трактуємо нормативні документи у свій власний спосіб. І що в інтересах університету було одразу 11 серпня оприлюднити усі кориговані списки – з тим, щоб “контрактник” одразу ж знав зарахований він чи ні; і щоб не “втік” до іншого навчального закладу, а взявся до укладання контракту та вже оплачував перший семестр навчання. Інакше відбувся б значний відтік невпевнених у факті свого вступу абітурієнтів-платників до інших навчальних закладів.

Що стосується Буковинського державного медичного університету, то кількість абітурієнтів, що зголосились вступати до зазначеного університету значно менша ніж в ЧНУ, тому особливих проблем з прийомом заяв у приймальної комісії не виникало. Процес прийому документів був налагоджений на найвищому рівні, особливих проблем в роботі приймальної комісії помічено не було.

Варто зауважити що Медичний університет цього року запровадив на рівні з всеукраїнською системою Конкурс ще й власну систему Абітурієнт. В цій системі кожен абітурієнт міг побачити себе та своє місце. В системі було чітко можна було чітко можна було спостерігати, які люди вступають за цільовими направленнями та поза конкурсом.

На відміну від ЧНУ, Медичний університет повністю дотримався всіх правил прийому та використав другу хвилю подачі оригіналів документів, а не одразу прийняв всіх хто подав оригінали. БДМУ досі приймає оригінали рекомендованих до зарахування, поки не заповнить місця державного замовлення після чого приступить до прийому абітурієнтів на контрактну форму навчання.

Цікавий факт спроби підробити документи було виявлено приймальною комісією в Буковинському державному медичному університеті. Один із абітурієнтів намагався подати підроблений сертифікат про проходження ЗНО. Після виявлення підробки, були задіяні правоохоронні органи, які на даний момент працюють над цим випадком.

Інформація:

Спостереження відбувається в рамках національної кампанії моніторингу вступної кампанії, учасниками якої є Громадянська мережа  ОПОРА та Комітет виборців України, за сприяння Міжнародного фонду “Відродження” і Альянсу Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance).

Громадянська мережа ОПОРА – незалежна, неурядова, позапартійна всеукраїнська організація, спрямована на активізацію громадян. З моменту заснування в 2005 році ОПОРА служить інтересам суспільства шляхом успішного впровадження громадських ініціатив у таких сферах, як житлово-комунальне господарство, освіта, вибори, громадський контроль.